Cesta k demokracii

Cesta k demokracii
V 15. století se začal rodit jedinečný státní systém, když roku 1419 Andořané předložili svým knížatům požadavek na povolení ke zřízení autonomní samosprávy, jež by byla zmocněna k řešení tamějších záležitostí. Tento návrh se setkal s kladnou odezvou a tehdy byla ustanovena zemská vláda, která byla předchůdkyní pro novodobou Generální radu. Znamenalo to vytvoření parlamentního systému, který byl velmi inovativně jedním z prvních na Světě. Jelikož se území skládalo z šesti farností, kde každá z nich disponovala 4 zástupci, tudíž měl parlament 24 křesel.
            Urgelští biskupové si již v dalších historických událostech udrželi vztah k vládnutí v Andořře, na rozdíl od francouzké strany. Zde se moc díky politickým sňatkům přesunula z rukou hrabat z Foix pod správu Navarrského království. Počínaje rokem 1589, kdy francouzký trůn připadl navarrskému králi Jindřichu III nastupujícímu jakožto Jindřich VI, se druhým andorrským knížetem stal představitel Francie, což platí až dodnes.
            Předchozí události však vyústily v další každopádně kladné důsledky. Ty představovaly významné právní výsady mezi něž patřily jednak změny související s andorskou neutralitou, jakožto zrušení vojenské služby a oproštění od válečních daní. Výsady byly Andoře uděleny také v hospodářské sféře zahrnující téměř nulové daně a volný transfer zboží mezi oběma hranicemi. Udržitelné množství obyvatel zůstávalo samovolně na přibližně stejných hodnotách, protože zemědělsky nehostinná krajina vždy nutila část mladých Andořanů k migraci.
            Andoře se vyhnula dokonce válka zmítající Španělskem, která probíhala na začátku 18. století. V tomto století se také zvyšoval intelektuální zájem o chod státu a právního stavu. Roku 1748 zkompletoval Fiter i Rossell všechny písemné dokumenty z archívu v Andoře do jediného svazku. Ten se dochoval až do současnosti, přičemž je uložen v ordinském muzeu. Dalším novátorem byl kněz Antonii Puig de Urgel z Les Ecsades, který se nechal inspirovat knihou svého předchůdce. Antonii Puig se ve svých spisech z roku 1763 zaměřil na právní poměry v knížectví a kompetence úřadů. Všechny tyto tendence jsou důkazem, že Andorra byla také ovlivněna určitými myšlenkovými trendy tehdejší Evropy.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Andorry, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Andorry, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Andorry. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.