Makedonie


Dějiny Makedonie

Historie Makedonie je neodmyslitelně spojena s makedonskou říší Alexandra Velikého. Počátky tohoto velkolepého státního útvaru lze vystopovat v 5.století př.n.l. Panovníkem, jenž udělal z Makedonie stát, se kterým starověké mocnosti musely počítat, byl Filip II., otec Alexandra Velikého. Avšak až Alexandr během svého krátkého života vytvořil mohutnou říši, jakou do té doby svět nepoznal. Po jeho smrti ale dochází k zániku tohoto „kolosu na hliněných nohou“ a nedlouho poté Makedonii ovládnou Římané, což znamená konec samostatnosti. Po dlouhá staletí je zemí, kde se střídají nadvlády různých států a jejíž území si často rozdělují okolní země (Řecko, Bulharsko, Srbsko,…). Je však třeba připomenout, že z tehdejší řecké Makedonie pocházeli slovanští věrozvěsti Konstantin a Metoděj, kteří přinesli v 9.století  křesťanství do střední Evropy.
Po 1.světové válce se srbská část Makedonie stala součástí království SHS, které se později přejmenovalo na Jugoslávské království. Jedním z následků 2.světové války bylo, že historické území Makedonie bylo opět rozděleno mezi tři státy - Řecko, Bulharsko a Jugoslávii. Jediná Jugoslávie aspoň zachovala historický název Makedonie ve jménu jedné ze svých „socialistických“ republik, ve zbylých dvou státech se název Makedonie úplně vytratil. Teprve politické změny v Evropě na konci 20.století s sebou přinesly podmínky k vytvoření samostatné republiky Makedonie, jež  se však rozkládá pouze na části původního historického území.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Makedonie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Makedonie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Makedonie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.