Střídání nadvlád

Střídání nadvlád
Na konci 10. století se oblast dnešní Makedonie stala politickým a kulturním středem první bulharské říše. Ovšem Bulhaři utrpěli těžké porážky od Byzantinců, kteří začlenili Makedonii i Bulharsko opět do své říše. Následovaly nepokoje slovanského obyvatelstva, které byly podporovány Srby ze severu.
Během 12.- 13. století části Makedonie byly dočasně rozděleny mezi různé státní útvary např.: Soluňské království, srbské království Raška,  Epeirský despotát, obnovený bulharský stát. Od roku 1261 byla Makedonie opět přičleněna k Byzantské říši.
Po bitvě u Maritsy roku 1371 se Makedonie stala otomanským vazalem a po porážce Srbů v bitvě na Kosovském poli roku 1389 připadla Turkům a až do 19.století byla součástí Osmanské říše. Během této doby se zde utvořila nezanedbatelná turecká minorita a název Makedonie bylo zakázáno používat.
V 19. století se Řekové, Srbové a Bulhaři odtrhli od upadající Osmanské říše a založili vlastní státy. Území Makedonie bylo rozděleno mezi tyto státy a  stalo předmětem soupeření mezi nimi a také mezi Tureckem.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Makedonie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Makedonie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Makedonie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.