Dějiny Řecka


Řecko dějiny

Starověké dějiny Řecka začínají na ostrově Kréta. Kréta byla již osídlena dříve, ale významná mínojská kultura se začala vyvíjet kolem r. 2000 př. n. l. Ač je Kréta hornatý ostrov měli zdejší obyvatelé na tehdejší dobu již vyspělé zemědělství a zemědělské výrobky (víno, olivy) i vyváželi.
Na řecké pevnině se okolo r. 1600 př. n. l. začala vyvíjet mykénská kultura. Mykény na poloostrově Peloponés byly pravděpodobně nejvýznamnějším z království v Řecku. I jejich panovníci žili v palácích, které chránily tak mohutné hradby.
Významné období je období „archaického“ Řecka. Tímto obdobím se nazývá doba mezi lety 750 – 499 př.n.l. Již založená města pevninského Řecka jsou přelidněná, a proto dochází k masivnímu zakládání kolonií. Řekové kolonizují Malou Asii, kde vznikají významná města např. Efes, Pergamon, Milét, ale i pobřeží Černého moře. Na západě pronikají do Itálie (Cumae), na Sicílii (Syrakúsy) a do Francie (Marseille).
Osady v Malé Asii však ohrožují výbojní Peršané, což vyvolá protiperské povstání. Malá a neúčinná pomoc pevninského Řecka je pro Peršany záminkou k řecko-perským válkám, kde ale konečnými vítězi jsou Řekové.
Po vítězství nad Peršany se výrazně posílí vliv Athén. Athény totiž vedou námořní ochranný spolek, do kterého státy, které nemají dost sil na vlastní výstavbu lodí, přispívají penězi. Z těchto peněz je za Perikla dotována i výstavba Akropole. Sparta nechce nečinně přihlížet vzrůstajícímu vlivu Athén a tato situace vede k bratrovražedným peloponéským válkám.
Později se Řecko dostává pod nadvládu Makedonie, když ho dobude král Filip Makedonský. Jeho syn Alexandr Makedonský šíří helénistické myšlenky při svých výpravách do Asie i na jih.
Řecko se od 2.století př.n.l. dostává pod správu Říma. Římané hodně z rozvinuté kultury a vědy Řecka přejímají. Například císař Nero byl velkým obdivovatelem Řeků a dokonce jim promíjel daně. Po rozdělení římské říše se Řecko stává součástí velké Byzantské říše, kde řečtina je hlavním jazykem.
Po pádu Byzance se i Řecko dostává pod tureckou nadvládu, která trvá až do 19. století.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Řecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Řecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Řecka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.