Alexandr Makedonský

Alexandr Makedonský
 
Alexandr Makedonský povstal z malého království na severu od Řecka a během relativně krátké doby dobyl perskou říši od Malé Asie po Indii a Egypt. Říše se po jeho předčasné smrti rozpadla, ale Alexandr přispěl k šíření helénismu.
Otcem Alexandra byl Filip II. Makedonský, který už sám se snažil rozšířit svou moc za hranice své země. Jako vychovatele měl Alexandr nejlepšího učitele té doby Aristotela, ale filosofie ho moc neoslovila. Jeho matkou byla princezna z Épeiru Olympiada, která však měla s jeho otcem dost špatný vztah. Nechala se slyšet, že Filip není Alexandrovým otcem, ale že je synem nejvyššího boha Dia. Filip na to řekl, že tím pádem je Alexandr levoboček. Nakonec si Filip přivedl druhou ženu Kleopatru a vztahy mezi synem a otcem se ještě zostřily. Filip byl roku 336 př.n.l. zavražděn důstojníkem své gardy, zda v tom měl prsty i Alexandr s matkou, se neví.
Alexandr nastoupil na trůn již dvacetiletý. Ihned vedl své vojska proti perským panovníkům Achaimenovcům, kteří měli svůj dvůr oplývající nádherou v městě Persepolis.
Kněžka ve věštírně v Delfách označila Alexandra za „neporazitelného“ a ten opravdu žádnou bitvu neprohrál, i když bojoval proti mnohem početnějším vojskům.
Alexandr postupně dobýval území Malé Asie a Persie. U města Issos porazil perského krále Dareia III. Perský král měl přesilu 3:1, ale přesto propadl panice a začal utíkat. Jeho další jednotky i ty, které vítězily, z boje utíkaly. V Persii se Alexandr oženil s Peršankou a pro lepší provázání národů, oženil 10 000 vojáků s Peršankami.
Alexandr přešel přes Gazu do Egypta a na východě se dostal až do Indie. Neměl však čas dobytá území stabilizovat. Zemřel roku 323 př.n.l. po prohýřené noci na horečnaté onemocnění. Jeho říše se po jeho smrti rozpadla.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Řecka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Řecka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Řecka.