Ukrajina


Dějiny Ukrajiny

Nejstarší obyvatelé území dnešní Ukrajiny, které dokážeme pojmenovat,byli Trypilliané. Většího věhlasu však dosáhli pozdější Skythové, ti po sobě zanechali řadu bohatých archeologických stop, jež svědčí o jejich vyspělosti. V období antiky začaly vznikat na pobřeží Černého moře jako houby po dešti  řecké kolonie. Díky tomu bylo zdejší teritorium vtaženo do tehdejšího mezinárodního obchodu. Kolem 6.století obsazují Ukrajinu východní Slované, ke kterým později přibyli normanští Varjagové. Ti postupně získávají území a zakládají nový státní útvar zvaný Kyjevská Rus podle hlavního města Kyjeva. Obyvatelé na konci 10.století přijímají křesťanství a knížectví zažívá územní, hospodářský i kulturní rozkvět, který je přerušen vpádem Mongolů a vznikem mongolského vazalského státu Zlatá horda.Ve 14.století se zdejší území stalo součástí Polska. Místní obyvatelstvo však trpělo divokými nájezdy Turků a Tatarů. To byl důvod ke vzniku kozáckého hnutí, jakési domobrany. V 18.století však Polsko zaniklo, jeho území bylo rozděleno mezi 3 státy, většina dnešní Ukrajiny se dostala pod ruskou nadvládu. Přestože se stala obilnicí a surovinovou základnou Ruska, patřila Ukrajina k nejméně rozvinutým oblastem carského státu. Po bolševické revoluci v Rusku se místní elita snažila využít příležitosti a osamostatnit se, vypuknuvši občanská válka trvala 3 roky. Nakonec bolševici zvítězili a Ukrajina se stala součástí Sovětského svazu. 20.a 30.léta se nesla v duchu násilné kolektivizace venkova a velkých hladomorů. Druhá světová válka přinesla na Ukrajinu novou vlnu nesmírného utrpení způsobeného nejen nacisty, ale i sovětským režimem. Poválečný vývoj se odehrával na jedné straně v duchu industrializace země, na straně druhé v duchu rozsáhlých deportací. Situace se zmírnila po Stalinově smrti v roce 1953. Díky perestrojce zavedené Michailem Gorbačovem došlo k uvolnění poměrů v zemi, což Ukrajinci využili ke vzniku samostatného státu. Nezávislá Ukrajina se však do dnešní doby potýká s řadou překážek a její boj za demokracii  stále trvá.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Ukrajiny, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Ukrajinu, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Ukrajinu. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.