Dějiny Portugalska


Portugalsko dějiny

Portugalsko je jednou z mála zemí, která si drží své hranice téměř tisíc let v nezměněné podobě, od dob kdy křesťané vybojovali toto území zpět na Maurech.
            I na portugalské části Pyrenejského poloostrova se stejně jako v té španělské zpočátku usadily první kmeny, významný kmen byli Keltové. Po nich přichází Féničané, Řekové, Kartáginci a tito jsou nahrazeni vládou nejmocnějších Římanů.
            Pád světovládné římské říše je důsledkem příchodu germánských kmenů do Evropy, když je před sebou tlačí bojovní Hunové. Na území Pyrenejského poloostrova se usazují Vizigóti, kteří přijímají křesťanství.
            V osmém století podlehne toto území příchodu Vizigóty „pozvaných“ Maurů. Ti dobývají území až téměř po území dnešní Francie. Jejich vláda vede k prosperitě, zavádí nové technologie v zemědělství, podporují vědu i kulturu, nevěřící nepronásledují, „jen“ vybírají od nich daně.
            Z malých území na severu poloostrova se později začíná šířit reconquista (znovudobývání poloostrova). Zeť krále Kastilie a Leónu Jindřich z Burgundska spravuje portugalské hrabství, část která byla již křesťany znovudobyta.
            Jeho syn Alfons Jindřich se osamostatňuje a vytváří v Portugalsku království. Další území rozšiřuje boji s Maury, kde obratně využívá křižáky a rytířské řády. V zemi vládne burgundská dynastie, která je pak po vymření nahrazena avizkou dynastií.
            Zlatý věk Portugalska nastává, když se Portugalsko zapojí do zámořských objevů. Ovoce pak sklízí významný panovník Manuel Nádherný. Když jeho dynastie vymře dostává se Portugalsko do personální unie se Španělskem za vlády Filipa španělského.
            Personální unie se posléze mění v nadvládu, a proto následuje portugalské obrození. Další dějiny jsou poznamenány také napoleonskými válkami a poté následuje cesta k republice.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.