Nadvláda Španělů

V roce 1580 se úspěšně přihlásil o nárok na portugalský trůn španělský král Filip II. z rodu Habsburků, který byl po matce vnukem Manuela I. Když se o něco podobného pokusil anglický král  Eduard III., byla z toho Stoletá válka mezi Francií a Anglií. Ovšem rodiče anglického krále se nesnášeli, kdežto Karel V. (císař římskoněmecké říše a španělský král svou portugalskou manželku velmi miloval.  Jejich syn svou žádost také podpořil vojskem (výpravu vedl vévoda z Alby nechvalně známý z bojů v Nizozemí) a byl následující rok korunován na Filipa I. Portugalského. Tím se tato země se na 60 let ocitla pod nadvládou Španělska.
            Počátek španělské nadvlády přinesl této zemi dočasné výhody. Španělský král Filip II. se zachoval k novému království čestně a portugalský parlament i koloniální říše si mohly ponechat svou nezávislost. S nástupem nového španělského krále Filipa III. se ale způsob nadvlády nad touto zemí velice změnil. Tento král využíval Portugalsko spíše jen jako zdroj daní a vojáků, aby mohl vést a financovat své španělské boje v Novém světě. Společná španělsko – portugalská politika si tak znepřátelila mnoho zemí, včetně tradičního
spojence – Anglie. Portugalská koloniální říše se začala postupně rozpadat. V roce 1622 obsadili Angličané Hormoz a do roku 1650 převzali vládu nad Melakou, Cejlonem a část Brazílie Nizozemci.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska.Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.