Rozvoj Portugalského království

Rozvoj Portugalského království
 
          V roce 1297 byla mezi portugalským a kastilským králem uzavřena smlouva o vymezení hranic Portugalska a zem tak v podstatě získala dnešní podobu. Jedná se o jednu z mála zemí, která má tak dlouho téměř nezměněné hranice až do současnosti.
            Hlavní město se přesunulo z Coimbry do Lisabonu. Králem ,, nového“ Portugalska se stal panovník z burgundské dynastie králů: Dom Dinis I. Tento mimořádně lstivý a osvícený král, kterému se říkalo také ,,král – básník“ založil v roce 1290 v Lisabonu univerzitu, vybudoval více než 50 hradů a zavedl portugalštinu jako úřední jazyk. Přispěl také k rozvoji zemědělství (král – rolník) a posunul zemi k vyspělému hospodářství. Nechal postavit také hrady na ochranu hranic. V roce 1308 podepsal přátelský pakt s Anglií, který se stal základem pro budoucí dlouhodobé spojenectví. Když Dom Dinis v roce 1325 zemřel, bylo Portugalsko již velice vyspělou zemí. Jeho následníci už tak schopní nebyli. Zvláště Alfons IV. byl „špatný syn, špatný bratr i špatný otec“. Nechal zavraždit milenku svého syna Pedra Ines de Castro. Smutný příběh připomínají náhrobky Pedra a Ines ve slavném klášteru Acobaca.
            Za vlády dalšího burgundského krále Ferdinanda I. se Portugalsko dostalo do války s Kastilií, která neustále usilovala o portugalský trůn. Po smrti tohoto krále vládla v Portugalsku jeho žena Leonor Teles. Ta chtěla území Portugalska s Kastilií spojit (dcera Beatriz byla manželkou kastilského krále Jana), v čemž ji velice podporovala část bohaté šlechty. Na odpor se jim ale postavili někteří šlechtici, rolníci a obchodníci v čele s Janem I. (levoboček Ferdinandova otce Pedra I.). Ti chtěli zemi zachovat samostatnou. V roce 1384 Jan Kastilský vtrhl do Portugalska a oblehl Lisabon. Město se ubránilo jen díky tomu, že ve vojsku propukla nakažlivá nemoc. Boj o Portugalsko vyvrcholil v roce 1385 v bitvě u Aljunbarroty. Přestože proti Janovi stála obrovská převaha kastilského vojska, nakonec se mu podařilo zvítězit s vojskem, které vedl Nuno Alvarez Pereira. Na počest vítězství založil Jan I. velkolepý klášter Batalha ( jeden z nejvýznamnějších současných skvostů portugalské architektury). V roce 1386 uzavřel Jan I. Windsdorskou smlouvou spojenectví s Anglií a to stvrdil manželstvím s Angličankou Filipou Lancasterskou.
           Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.