Maurové

Když se pod tíhou nájezdníků říše Římská rozpadla, vpadly postupně na Iberský poloostrov kmeny Vandalů, Alanů, Svébů a Vizigotů. Nadvládu nad zemí nakonec získali křesťanští Vizigóti, který ovšem nedokázali odrazit další vlnu nájezdníků Maurů ze severní Afriky. Maurové se usadili především v jižní polovině Portugalska, kde byla půda úrodnější. Tuto oblast nazvali Al-Gharb ( dnešní název Algarve) s hlavním městem v Shelbu ( dnešní město Sivek). Původním obyvatelům se pod nadvládou Maurů žilo pokojně a panovala zde náboženská tolerance. Drobní rolníci ( v maurském područí nazývaní Mozarabové) si mohli ponechat svá políčka a začali pěstovat  další nové plodiny ( rýži, citrusové plody, šafrán). Od Maurů jim navíc bylo doporučeno pomáhat si při pěstování používáním nové zavlažovací metody a vodních mlýnů. Do portugalského jazyka pomalu začala pronikat arabská slova a jejich vliv je na portugalštině znát dodnes.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Portugalska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Portugalska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Portugalska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.