Arménie


Dějiny Arménie

Legendární začátky arménských dějin jsou spojené s potomkem patriarchy Noema - s Haikem, podle kterého Arméni nazývají svoji zemi Hajastán. Doložená nejstarší historie zahrnuje tajemné království Urartu, které se začalo formovat již od 2.tisíciletí př.n.l. Pozdější nadvláda Peršanů je spojena nejen se slavnými Achajmenovci, ale také se Sasánovci, kteří byli více než rovnocennými soupeři římských císařů. Arménie byla prvním státem na světě, kde byla roku 301 oficielně přijata křesťanská víra. Počátky křesťanství jsou zde spojeny se sv.Bartolomějem a sv.Tadeášem. V 7.století však začíná arabská invaze a muslimská nadvláda na sebe nenechá dlouho čekat. V 13.století nastává jedno z nejtragičtějších období arménských dějin-mongolská invaze. Sotva se však země zbavila jedněch dobyvatelů, přicházejí Turkové a Arménie se stává součástí Osmanské říše. Místní křesťanští obyvatelé jsou tvrdě diskriminováni nejenom Turky, ale také ze strany kurdského obyvatelstva, jsou hromadně vyvražďováni. K největší genocidě Arménů dochází během 1.světové války v letech 1915-18, kdy turecká vojenská komanda povraždí více než 1,2 milionu příslušníků tohoto malého národa. Po 1.světové válce se chopili moci v Arménii ruští bolševici a nastala sovětská éra. Poválečný vývoj udělal ze země jednu z nejvyspělejších sovětských republik. Obyvatelstvo přesto přivítalo rozpad Sovětského Svazu a v roce 1991 byla vyhlášena nezávislost Arménie.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Arménie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arménie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arménie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.