Legendární začátky

Legendární začátky Ačkoliv všichni cizinci nazývají tuto zemi Arménií, sami Arméni jí říkají Hajastán, neboli země Haika. Podle arménské legendy jsou Arméni potomky Haika, který byl synem Togarmaha, který byl prapravnukem Noema. Podle legendy dva ze tří Noemových synů, Japheth a Ham, obývali oblast pod Araratem, zatímco Shem se odstěhoval na severozápad. Když bylo Japhethově synu Haikovi 130 let, odešel na jih do města Shinar (snad Babylónu) a stavěl tam Babylonskou věž. Když věž z části spadla, odešel Haik i se svou rodinou a 300 syny zpět na sever pod Ararat. Asyrský král Nimrod ho ale nechtěl nechat odejít a vypravil se za ním se svou armádou. U jezera Van se odehrála bitva, ve které Nimrod použil železný meč a Haik svůj luk a šípy. Podařilo se mu třemi šípy Nimroda zabít a asyrská armáda poté utekla zpět do Asýrie. Haik došel do své rodné země pod Ararat a zde ve věku 400 let zemřel. Jméno Arménie, pod kterým je tato země známá, bylo poprvé použito řeckými historiky před přibližně 3000 lety, kde zmiňují jinou legendu a zemi Arama, který šestým potomkem v řadě po Haikovi.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Arménie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arménie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arménie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.