Osmanská říše

Osmanská říše V roce 1453 bylo dobyto Osmanskou armádou sultána Mehmeda II. hlavní město Byzantské říše Konstantinopol. Nedlouho poté se pozornost Osmanů obrátila i na Arménii, která byla dobyta na dynastii Bílé ovce ve 30. letech 16. století. Následující století bylo opět ve znamení válek, tentokrát mezi Osmanskou říší a Persií. Mír byl nastolen až v roce 1639, kdy se západní část Arménie stala součástí Osmanského impéria a východní část Arménie součástí Persie. Na počátku 18. století začala narůstat moc carského Ruska, jehož armáda poprvé do Arménie pronikla v roce 1722 a o dva roky později fakticky ukončila perskou vládu nad východními územími Arménie. Tuto část si pak mezi sebe rozdělilo Rusko a Osmanská říše. Ruská expanzivní politika pokračovala za Kateřiny Veliké, kdy se Rusko rozhodlo obsadit muslimské chanáty pod tureckou mocí v oblasti Kavkazu, znovu zde prosadit křesťanství a vytlačit muslimské obyvatelstvo. Rusko získalo kontrolu nad jižními kavkazskými oblastmi po vítězné rusko-perské válce v letech 1826 – 1828 a rusko-osmanské válce v letech 1828 – 1829.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Arménie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arménie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arménie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.