Nejstarší historie

Nejstarší historie Zemědělství začalo v údolí Araxu před 12 tisíci lety. Z doby mezi lety 5000 – 3000 př.n.l. jsou známy petroglyfy z celého území Arménie, na kterých jsou vyobrazena jak divoká (divoké ovce, vlci, lišky, hadi, zajíci), tak domestikovaná zvířata (psi, kozy). Kolem roku 3000 př.n.l. začínají v údolí Araxu vznikat opevněné vesnice, jejichž obyvatelé se věnují zpracování kovů a začíná se vyrábět také bronz. Z této doby pocházejí dva astrologické monumenty – kamenná plošina v Metsamoru z doby kolem roku 2800 př.n.l. a Karahundž na východě Arménie, připomínající anglické Stonehenge. V náhorní rovině u jezera Van vznikal na konci 2. tisíciletí př.n.l. státní útvar, který postupně ovládl hornaté kraje v trojúhelníku mezi Vanským, Urumijským a Sevanským jezerem. Králové Urartu opírali svou moc o intenzívní obdělávání půdy, proslulé ovoc¬nářství a pěstování vinné révy, které podporovali pro¬myšlenou výstavbou zavlažovacích zařízení. Říše dosáhla svého vrcholu za vlády krále Argišti I. (786 – 762 př.n.l.) a tehdy pokrývala území dnešního východního Turecka a zasahovala až do dnešního Iránu, Iráku a Sýrie. Získáním měděných dolů v Malém Kavkazu se zintenzívnil rozvoj kovové výroby. Nakonec si ale staletí bojů s Asyřany a později se Skythy vybrala svou daň a v Urartském království začalo v 7. století př.n.l. období úpadku. Na severovýchodních hranicích Asýrie se objevily kočovné kmeny Kimmeriů a Skythů a ohrožovaly také Urartu, jehož vládcové Argišti II. a Rusa II. se museli omezit na obranu své říše. Po porážce Asyřanů v roce 612 př.n.l. perští Skythové a Médové zabrali nakonec také oslabené Urartské království.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Arménie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arménie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arménie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.