Dějiny Francie

 


Francie dějiny

Dějiny Francie jsou rozmanité i zajímavé, Francie dominovala na kolbišti evropských dějin v minulých tisíciletích.
Ve starověku byl významným kmenem na území Francie kmen Keltů. Keltové uměli zpracovávat železo, byli i schopní řemeslníci. Nebudovali si klasická města, typické jsou pro ně osady-pevnosti obehnané kůly tzv. oppida. Zajímavé bylo jejich náboženství (vedené druidy), které bylo tak odlišné od řeckého a římského.
Římané nazývali Kelty Galy. Protože nevybudovali jednotný státní systém, stali se pro rozpínající se Římany snadnou kořistí. Území Galie dobýval jeden z největších – Gaius Julius Caesar.
V e 4. a 5.století pronikají do Evropy germánské kmeny tlačené z východu náporem bojovných Hunů. Na území Francie se usazuje kmen Franků, který zakládá Franckou říši. Po dynastii Merovejců nastupuje dynastie Karlovců, která rozšiřuje význam i území říše, ze které se staly základy Francie a Německa.
Od 10. století vládne dynastie Kapetovců, Francouzi se výrazně zapojují do křížových výprav, po jejich vymření jsou nástupnická práva Eduarda III. záminkou ke stoleté válce s Anglií. Francie uhájí svá území a nakonec za vlády rodu Valoise sama podniká válečná tažení do Itálie. Do Francie se za vlády Františka I. dostává renesance.
Ani Francii se nevyhne vlna náboženských nepokojů a reformace, která pak vede k dlouhým náboženským válkám, které nekončí ani s nástupem Bourbonů. Za vlády Boubonů dochází k upevnění panovnické absolutistické moci. Situace se za Ludvíka XVI. stává neudržitelnou a vypukne francouzská revoluce.
Francouzská revoluce vynese do čela státu Napoleona Bonaparta, který se snaží o hegemonii Francie v Evropě, až se ta proti němu celá spojí. Po Vídeňském kongresu je ve Francii znovuobnovena monarchie s Bourbony. Ale 19.století je již velmi neklidné. Napoleon III. se stává po další revoluci prvním prezidentem a pak i prvním monarchou. Po jeho pádu je ve Francii ustanovena republika.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.