Francie po stoleté válce

Pokračování vlády rodu Valoise
 
Syn Ludvík si s otcem Karlem VII. příliš nerozuměl. Dokonce hledal chvíli útočiště na burgundském dvoře. Karel  VII. prohlásil, že jeho bratranec „krmí lišku, která sní jeho slepice“. A opravdu se burgundský vévoda a Ludvík XI. stali velkými protivníky. O vzájemné nevraživosti pojednává i film „Ve jménu krále“ s Jeanem Maraisem, který hrál neohroženého šlechtice na straně krále.
Ludvík XI. byl přes svůj sporný charakter schopným panovníkem. Jednal velice pragmaticky, pokorně, když neměl dost sil (např. snášel, když se anglický panovník Eduard IV. nazýval králem Francie o on sám, když mu psal, se podepisoval jako princ Ludvík. Ale když nabil sil, jednal tvrdě. Za jeho vlády se Francii navrátily významné kraje. Burgundský vévoda Karel Smělý, který provdal svoji dceru Marii za Maxmiliána Habsburského, zemřel bez mužského potomka, takže údělná provincie Burgundsko se konečně vrátila pod francouzskou korunu a Habsburkové dostali pouze Flandry. Po smrti Reného, vévody z Anjou, se ke koruně navrátily kraje Maine a Anjou. Ludvík XI. tvrdil, že každý člověk se dá koupit, jen se musí znát jeho cena. Platil například velké peníze svému lékaři, aby ten měl motiv udržovat ho při životě.
I tak Ludvík XI. zemřel v době, kdy bylo následníkovi Karlu VIII. (více o něm na jeho stránce) teprve třináct let. Jako regentka vládla milovaná dcera Ludvíka XI. Anna a její manžel Petr z Beaujeu. Anna zajistila svatbu svého bratra s Annou Betonskou a tím pro Francii připojení Bretaně. Karel VIII. podnikal během své vlády válečná tažení do Itálie, která přinesla do Francie značnou kořist (a syfilis).
Král Ludvík VIII. však nešťastnou náhodou zemřel mlád. Protože děti, které měl s Annou, již nebyly naživu, stal se následníkem jeho bratranec Ludvík Orleánský jako Ludvík XII. Pro udržení Bretaně si přál oženit se s Annou Bretonskou. Anulování prvního manželství mu za tučný úplatek zařídil syn papeže Caesar Borgia.
Dcera Klaudie, kterou měl s Annou Bretonskou byla provdána za možného následníka trůnu, příbuzného hraběte d´Angouleme, pozdějšího Františka I. (více o něm na jeho stránce). Jeho matka Luisa Savojská pečlivě hlídala mladou královnu, která místo svého postaršího manžela milovala anglického vyslance Suffolka. I nemanželský syn Marie by se stal prvním následníkem trůnu a vytlačil by jejího Františka. Vše dopadlo podle přání Luisy, král zemřel bezdětný, jeho druhá manželka se vrátila do Anglie, kde uprosila bratra Jindřicha VIII. a vzala si Suffolka a František nastoupil plný energie na uprázdněný francouzský trůn. I on podnikal italská dobrodružství, s Habsburkem Karlem V. králem španělským svedl marný boj o císařskou korunu. Jinak ale se mu dařilo svému protivníkovi ztrpčovat život a neváhal se proti Habsburkům spojit i se Sulejmanem Nádherným. Za jeho vlády přišla do Francie renesance, František když neválčil, budoval zámky na Loiře.
Jeho syn Jindřich II. mohl být jedním z největších francouzských králů, kdyby nezemřel na následky zranění při turnaji příliš brzy. Vedl rozumnou zahraniční i vnitřní politiku. Do Více než svou vládou je však znám svým manželským trojúhelníkem. Již jako mladík se zamiloval do své vychovatelky Diany z Poitiers, která byla krásná, inteligentní a o mnoho let starší. Když se stal následníkem trůnu po smrti svého bratra, Diana jeho dvoření podlehla a stala se "srdcovou" královnou. Tou pravou královnou se stala Kateřina Medičejská, která pak ovlivňovala vládu svých tří synů po smrti Jindřicha II. To už se ale ve Francii rozhořely náboženské války.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.