Normané

V 11.století se výrazně projevili v dějinách Francie Normané. Tito válečníci ze severu pronikají na území dnešní Normandie již od 9. století. V 11. st. byli normanští vévodové „modernější“ než francouzští králové, uměli vybírat daně a dobře spravovat své finance. Jejich výpady se ovšem neomezili pouze na území Francie. Normané vyrazili i do Itálie (již od roku 1016 bojovali jako žoldnéři ve službách papeže). Zde výrazně omezili byzantské državy (pronikli i do Malé Asie). Dobytím Bari r. 1071 zničil Robert Guiscard poslední opěrný bod Byzantinců na italském území). Ale hlavním výsledkem těchto jižních výbojů bylo ustanovení normanské vlády na Sicílii. Zde rozvíjeli feudální a úřednický stát na základě lenního práva, budovali veliké katedrály-pevnosti, které můžeme obdivovat dodnes.
Další významnou výpravou Normanů byla výprava do Anglie. Po smrti krále Eduarda Vyznavače se sešli hned 3 uchazeči o uprázdněný trůn. Vilém Levoboček, později zvaný Dobyvatel (vévoda normanský, kterému Eduard trůn tak nějak přislíbil), Harald Godwinsson (který již poslední léta vládl za Eduarda) a norský král Harold. Harald Godwinsson byl nejblíže, tak se nechal prohlásit novým anglickým králem. Proti němu vytáhl norský král Harold, ale byl poražen. Jenže už nemohl zabránit invazi Normanů do Anglie, jeho vojsko vyčerpané předchozí bitvou a následným pochodem podlehlo Vilémovi v bitvě u Hastings. Po vítězství a korunovaci upevnil Vilém svou vládu, rozdělil majetek padlých nebo vzbouřených Anglosasů mezi své normanské barony. Své postavení normanského vévody si ponechal. Od té doby bylo pro francouzského krále trvalou hrozbou mít tak mocného vazala.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.