Francouzská revoluce

Francouzská revoluce
            Za Ludvíka XVI. již dochází v zemi ke katastrofální finanční situaci, kterou se žádnému ministru financí nedaří řešit. Král byl přinucen svolat v květnu 1789 generální stavy, které tvořily zástupci šlechty, duchovenstva a tzv.“třetího stavu“. V červnu se zástupci třetího stavu prohlásili za Národní shromáždění a později Ústavodárným shromážděním. Cílem bylo vytvoření konstituční monarchie.
            Zvěsti o zamýšleném rozpuštění Ústavodárného shromáždění vedly k dobytí Bastily 14.7.1789 jako symbolu absolutistické moci. V podstatě dobytí bylo jen symbolické, protože žádní významní vězni se již v Bastile nenacházeli a i ochrana pevnosti byla minimální. V srpnu se šlechta a duchovenstvo vzdaly svých feudálních práv, byly zrušeny desátky. 26.srpna  přijalo Ústavodárné shromáždění text Deklarace práv člověka a občana. Od této chvíle si měli být všichni před zákonem rovni.
            Konstituční monarchie však fungovala s obtížemi a klid nepřinesla. Král s rodinou se pokusil o útěk do zahraničí, ale byl poznán a zadržen. V září 1791 byla přijata nová ústava, král byl zbaven veškeré politické moci. Nakonec byl v roce 1792 zajat, souzen a nakonec popraven. Francie byla prohlášena republikou. Ostatní evropské mocnosti byly vývojem ve Francii zděšeny a vytvořily protifrancouzskou koalici.
            Zpočátku v novém shromáždění Konventu vedli umírnění girondini. Pak ale v září 1793 začalo období Teroru a diktatury, kterému padlo za oběť minimálně 40 000 lidí ve vězeních a pod gilotinou. Vznikla i občanská válka, když povstal venkov proti revoluční Paříži (v oblasti Vendée, Normandii, Bretani), kde počet obětí šel do statisíců. Toto hrozné období ukončila smrt diktátora Robespierra. Nastalo nestálé období vlády Direktoria, které ukončil svým převratem v roce 1799 Napoleon Bonaparte.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.