Dynastie Bourbonů

Dynastie Bourbonů
 
Zakladatelem dynastie byl Jindřich IV. Navarrský, který původně patřil k hugenotům. Protože „Paříž stojí za mši“, musel konvertovat ke katolicismu. Snažil se mírnit napětí v zemi, vydal Edikt nantský, který zajišťoval hugenotům svobody. Asi by se mu po konsolidaci svého postavení jako krále dařilo zemi zvelebit, ale byl zabit náboženským fanatikem.
Na trůn po něm nastupuje jeho syn Ludvík XIII. – více o něm na jeho stránce. Ludvíka XIII. v dějepise zastínil jeho schopný ministr kardinál Richelieu. Ale přesto tento král nebyl pouze loutkou v rukou svého ministra a aktivně se podílel na politice.
Po jeho smrti vládne za nezletilého Ludvíka XIV. jeho matka Anna Rakouská, která se snaží pro svého syna udržet vládu v bojích proti povstáním odbojné šlechty. Ani v zahraniční politice to nemá jednoduché, ač sama Španělka musí bojovat proti svému bratrovi za zájmy Francie. S vládou jí pomáhá velice schopný žák kardinála Richelieu kardinál Mazarin.
Po dosažení dospělého věku se Ludvík XIV. (více o něm na jeho stránce) sám ujímá vlády, o kterou se nehodlá příliš dělit. S jeho jménem je nejvíce spjato posílení absolutismu ve Francii. Ludvík vede nákladné války, staví nové sídlo zámek Versailles, takže na konci jeho dlouhé vlády je státní pokladna prázdná.
Ludvík XV.
            Protože Ludvík XIV. žil a vládl velmi dlouho, byl Ludvík XV. až jeho pravnuk. Po svém pradědovi nezdědil říši v nejlepším stavu a za jeho panování se situace také nezlepšila, i když jeho první ministr kardinál Fleury se snažil omezovat výdaje a podporovat obchod. Za jeho panování získala Francie Lotrinsko. Proti Marii Terezii se nejdříve postavil na stranu Pruska a Bavorska, které nechtěly uznat pragmatickou sankci. Později v sedmileté válce se naopak spojila Francie s Rakouskem proti Prusku a Velké Británii. Ovšem francouzští generálové bojovali velmi špatně a Francie ztratila své zámořské kolonie (Indii, Kanadu, část Lousiany).
            Ludvík XV. proslul více než svými činy svým milostným životem. Za manželku měl Marii Leszcynskou, dceru polského sesazeného krále Stanislava. Zpočátku  bylo jejich manželství asi šťastné, i měli spolu 10 dětí. Později král začal dávat přednost milenkám  a královna kartám. Jeho životní družkou se stala Madame de Pompadour, která i aktivně pomáhala Ludvíkovi vládnout. Jejich milostný život nebyl to hlavní, co je spojovalo, protože když zamilování vyprchalo, byla Madame de Pompadour stále Ludvíkovou nejdůležitější rádkyní. Tím si ovšem získala řadu nepřátel a byla obviňována i z neúspěchu v sedmileté válce. Druhou známou „srdcovou“ královnou byla Madame du Barry, která se do politiky nijak nemíchala a zpříjemnila králi stáří. Přesto ani ona neměla lehké postavení u dvora, zvláště pohrdavě se k ní chovala Marie Antoinetta, manželka Ludvíka XVI. Dokonce Marie Terezie musela dceru z Rakouska v dopisech napomínat. 
Ludvík XVI. je jednou z nejtragičtějších postav francouzských dějin. Za jeho vlády vypukla francouzská revoluce a on sám byl popraven jako prostý občan Ludvík Kapet.
 
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.