Ludvík XIV.

Ludvík XIV.
            Ludvík XIV byl synem Ludvíka XIII a Anny Rakouské. Jeho vláda trvala neskutečných 72 let, protože králem Francie se stal už jako pětiletý. Vládu za něj vedla jeho matka Anna Rakouská a kardinál Mazarin. Kardinál Mazarin se projevil jako schopný politik už  jako žák kardinála Richelieu. Mládí prožil bouřlivě v Itálii, ale ve Francii již byla jeho kariéra příkladná. Anna Rakouská byla za života svého manžela neprávem  obviňována ze špionáže pro své rodné Španělsko, ale nyní v době její regentské vlády měli ona i Mazarin jako první cíl zájmy Francie a syna Ludvíka XIV. Na počátku museli čelit politické opozici zvané fronda, ale tu se jim podařilo porazit. Někteří autoři tvrdí, že Anna udržovala s Mazarinem více než přátelský vztah, ale někteří ho vyvracejí.
            Mazarin ač Ital měl přednostně na srdci zájmy Francie více než vlastní, což se ukázalo i ve chvíli, když mladý Ludvík se zamiloval do jeho neteře a projevil zájem si ji vzít. Mazarin i Anna Rakouská už však pro něj měli vybranou manželku, jeho sestřenici ze Španělska Marii Terezii, dceru španělského krále Filipa IV. Jejich manželství mělo pomáhat zlepšovat napjaté španělsko-francouzské vztahy. Stalo se však spíše záminkou pro některé války (sporné dědické nároky Marie Terezie na území v Nizozemí, válka o španělské dědictví po vymření Habsburků ve Španělsku).
            Po smrti kardinála Mazarina se Ludvík XIV. chopil samostatné vlády. Po Mazarinovi zdědil schopného ministra financí Colberta. Sám Mazarin před smrtí prohlásil, že nejcennější dědictví není v penězích, ale v tomto ministrovi. Colbert zajistil podporu budování manufaktur, dopravní sítě a loďstva. Ministr války markýz de Louvois reorganizoval armádu Francie, která pomohla Ludvíkovi v jeho expanzivní politice. Ludvík XIV. během své vlády získal Alsasko, Lille, Štrasburk, Franche-Comté.
            Ludvíkovou největší láskou se stal zámek ve Versailles u Paříže. Na místě bývalého loveckého zámečku nechal vybudovat nádherné sídlo, do kterého přesunul celý svůj dvůr. Šlechtici, kteří chtěli ve Francii něco znamenat, museli také přesídlit z Paříže do Versailles. Proto vzniklo kolem zámku i šlechtické městečko. Versailles stavěli nejpřednější architekti doby (stavitelé L. Levau, později J. Hardouin-Mansart). Nádherný park s letohrádky a fontánami vytvořil zahradní architekt A. Le Nôttre.
            Až na druhém místě po Versailles stál Ludvíkův milostný život. V mládí chvíli udržoval vztah se svojí švagrovou Jindřiškou Anglickou (dcerou krále Karla I., manželkou bratra Filipa Orleánského). Aby maskovali svůj vztah, který se nelíbil matce Anně Rakouské ani Mazarinovi, domluvili se, že Ludvík bude předstírat vztah k dvorní dámě Louise de La Valliére. Ludvík se však do Louisi zamiloval a ta se na další léta stala jeho srdcovou královnou. Měl s ní i několik dětí. Když jí nahradil markýzou de Montespan, zklamaná Louisa odešla do kláštera. Vychovatelkou jeho dětí se stala markýza de Maintenon, která byla velice zbožná a stala se tajnou druhou manželkou Ludvíka po smrti Marie Terezie. Pod vlivem katolické markýzi de Maintenon Ludvík zrušil edikt nantský.

            Nástupcem Ludvíka XIV. se stal až jeho pravnuk, kterému však Ludvík XIV. zanechal sice ještě mocnou říši, ale již sužovanou nedostatkem financí, které vyčerpaly Ludvíkovy války, stavba Versailles a nákladný život dvora.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Francie neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Francie , které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Francie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.