Spojené arabské emiráty

 


Dějiny Spojených arabských emirátů

Nejstarší osídlení této oblasti se datuje do poloviny 6.tisíciletí př.n.l. Předislámské období je charakterizováno rozvojem obchodu s okolními zeměmi. Nejcennějším vývozním artiklem byly perly.
Rychlý nástup islámu v 30.letech 7.století změnil náboženskou strukturu obyvatelstva. Od 16. do 19. století zde svůj mocenský zájem demonstrovaly tři významné říše, Portugalské království, Osmanská říše a Britské impérium. Vzhledem k tomu, že se jednalo o poměrně vzdálené území s nevelkým množstvím obyvatel, vláda uchvatitelů zde nebyla příliš silná. Ve skutečnosti především pobřeží ovládali piráti, často ve spolupráci s místními šejky.
Teprve dohoda šejků s Velkou Británií na konci 19.století ukončila pirátské nájezdy a dala možnost opětovnému rozvoji obchodu s perlami. Ten zvláště v prvních desetiletích 20.století dával obživu mnoha místním obyvatelům. Po období úpadku v polovině 20.století se v 60.letech začalo s těžbou ropy v Perském zálivu. Díky bohatým nalezištím ropy v Zálivu došlo v arabských zemích této oblasti k hospodářskému boomu. Do té doby však nebyly vyměřeny hranice jednotlivých států,  které začaly postupně vytvářet různá společenství . V roce 1971 vznikají nezávislé SAE na základě smluv s vládci místních emirátů. SAE se v posledních letech staly spojencem USA v boji proti terorismu.
Přejete-li si poznat památky na dějiny Spojených arabských emirátů, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Arabských emirátů, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Arabských emirátů. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.