Rumunsko


Dějiny Rumunska

Rané období historie Rumunska je spojeno s příchodem thráckých kmenů, především Dáků a Gótů. Na krátkou dobu dochází ke sjednocení těchto kmenů, avšak na konci 1.století se začínají objevovat snahy o římskou nadvládu. V bojích o ovládnutí Dácké říše Římany nejprve uspěl císař Traján a při konsolidaci území jeho nástupce Hadrián. Za jeho vlády patřily zdejší provincie k nejbohatším v říši. Odsun římských legií vytvořil mocenské vakuum, takže následné stěhování národů zanechalo zemi v rozkladu.
Ve středověku dochází k utváření prvních států, především tří nezávislých knížectví:  Sedmihradska (neboli Transylvánie), Valašska (Dobrudža) a Moldavska (Besarábie). Od 14.století začíná Balkán pociťovat tureckou rozpínavost. Zápolení s Tureckem se stává v dalším obdobím hlavním atributem rumunských dějin. Besarábie a Valašsko se dostávají na dlouhá staletí pod tureckou nadvládu, jediné Sedmihradsko je zpočátku pod vlivem uherského království, ale po bitvě u Moháče roku 1526 se také stává tureckým vazalem. Během 16. a 17.století dochází k dočasnému sjednocení částí dnešního Rumunska, přesto celkově je počátek 18.století poznamenán zesílením tureckého jha.
Cesta k nezávislosti Rumunska je velmi obtížná a zdlouhavá, doprovázená řadou lokálních povstání. 19.století s sebou přináší narůstající vliv Ruska a rusko-turecké spory. Postupně dochází ke sjednocení větší části území a v roce 1877 k vyhlášení nezávislosti Rumunska v čele s králem Carolem.
První světová válka přinesla převratnou změnu mocenských poměrů v Evropě. Díky rozpadu habsburského soustátí získalo Rumunsko na úkor zaniklého Uherska rozsáhlá území s početným obyvatelstvem. Navzdory tomu je meziválečné období časem politické nestability a bídy obyvatelstva. Do druhé světové války vstupuje Rumunsko po boku nacistického Německa, v zemi vládne vojenský fašistický diktátor Antonescu. Po osvobození Rudou armádou se země dostane do sféry vlivu Sovětského Svazu a po čase tak dochází k nástupu komunismu. Jeho nejznámější představitel president Ceaucescu je v roce 1989 svržen a později popraven. Nástup demokracie a hospodářského rozvoje je pak již jen otázkou času.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.