Římská nadvláda

Římská nadvláda
Když roku 87 našeho letopočtu říši sjednotil Decebal, Římané už ovládali jižní oblasti země kolem Dunaje. Zanedlouho římská vojska vytáhla na Dáckou říši. Ačkoli se Decebal se svou říší postavil na odpor a ze začátku slavil určité úspěchy, ty se postupem času měnily na porážky, země však stále zůstávala nepokořena. Zlom přišel při římské výpravě vyslané roku 101 n.l. pod vedením Traiana, který dal dohromady vojsko čítající 150 000 mužů. Dácii sice dobýt nedokázal, ale velmi přiblížil dobu jejího pádu. K tomu došlo při druhé výpravě vedené v letech 105 a 106 n.l., kdy Římané zvítězili a podmanili si Dácii jakožto svojí provincii.
            Z obchodních důvodů zde Římané nechávali stavět silnice, hlavně proto, že Dacie byla velmi bohatou a významnou kolonií. Kvůli tomu sem proudilo mnoho osadníků ze všech koutů římského impéria. Po určité době došlo k nuceným religionistickým změnám, když bylo křesťanství ustanoveno oficiálním náboženstvím říše. Za vlády císaře Hadriana bylo území rozděleno do dvou správních provincií. Území Dácie se ve třetím století stávalo čím dal častěji terčem útoků a nájezdů asijských kmenů především Gótů, což znamenalo určité znehodnocení této provincie v očích Říma, a bylo stále obtížnější si ji udržet. Za vlády císaře Aureliána byl nařízen roku 271 odsun legií z Dácie a ukončeno mocenského působení ve správě země.
           Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.