Druhá světová válka

Druhá světová válka
Rumunský král Carol si byl vědom německé hrozby a tudíž směřoval svůj ekonomický a politický zájem k západním mocnostem. K tomu však nezbýval čas a Hitler si postupně Rumunsko podmaňoval. Jakmile se ho zmocnil, Carol si uvědomil, že není schopen žádné reakce, což vyřešil útěkem. Rumunsko přenechal svému synu Mihaiovi. Ten se stal jen figurkou, rozhodující mocí disponoval generál Antonescu.
             Rumunsko vstoupilo do války v roce 1941 po boku Německa. Očekávalo po vítězném konci rozšíření svého území. Avšak v roce 1943 se mocenské poměry změnily a Rusko zahájilo rychlou ofenzivu. Rumunskému vůdci Antonescu postupně docházelo, že setrvat dále na této straně barikády se nemusí vyplatit. Při vpádu ruských vojsk 23. srpna 1944 do země (svátek-Den osvobození) proběhl puč a Antonescův režim byl zlikvidován. Rumunská armáda se podřídila Rudé armádě a spolu s ní bojovala za vytlačení nacistů ze Sedmihradska, Maďarska a Československa.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.