Dočasné sjednocení

Dočasné sjednocení
Nejvýraznější osobností konce 16.století byl dnes již národní hrdina Michal Chrabrý. Roku 1593 byl korunován valašským panovníkem a o 2 roky později zvítězil nad osmanskými Turky ve velmi důležité bitvě u Calugareni. Jeho úspěchy pokračovaly v roce 1599, když porazil v bitvě u Selimbaru transylvánského knížete Ondřeje Báthoriho, načež se stal vládcem Sedmihradska. Uplynulo několik měsíců a Michal obsadil i moldavský trůn. Tyto události vyústily ve velmi ojedinělé sjednocení, které však nemělo dlouhého trvání. Přesto bylo  proklamováno jakožto vítězství rumunského nacionalismu. Avšak se smrtí sjednotitele Michala Chrabrého se ihned rozpadl i tento státní celek.
            Sedmihradsko se vzchopilo a v letech 1604-1657 si úspěšně vybojovalo nezávislost na Habsburcích i Turcích. V té době docházelo jak ke kulturnímu, tak i hospodářskému rozkvětu činícímu z tohoto období “zlatý věk“.
            Valašsku a Moldavsku neustále hrozila turecká okupace, které se tyto země vyhnuly přijetím tureckých poradců, jimž se říkalo fanarioti. V moldavském knížectví byla pravoslavná církev vybízena k přechodu od staroslověnského jazyka na řečtinu. Z toho vyplynul nezamýšlený důsledek. Tento podnět nepřímo podpořil používání rumunského jazyka a byl také jedním z impulsů ke skromnější kulturní renesanci, která trvala až do druhého desetiletí 18. století.
            Avšak roku 1711 v Moldávii a 1714 ve Valašsku došlo k razantnímu zvratu. Turci došli k názoru, že se země obejde bez domácích mocenských orgánů, a začali na jejich pozice dosazovat fanariotská knížata. Jejich vládu charakterizovalo drancování, jenž obě knížectví zdecimovalo a to především po finanční stránce.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rumunska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rumunska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rumunska.