Švýcarsko


Dějiny Švýcarska

Dějiny Švýcarska sahají do daleké prehistorie. Prvními známými obyvateli byli však až příslušníci keltského kmene Helvétů, kteří dali název pozdějším státním útvarům. Po galských válkách Julia Caesara v 1.století před naším letopočtem se zdejší území stalo součástí římského impéria. Postupná germánská invaze byla umožněna slábnutím Římské říše. Tím, že se různé germánské kmeny usadili v různých částech země, daly základ k pozdějšímu jazykovému rozdělení. Středověké Švýcarsko formálně spadalo pod Svatou říši římskou, ve skutečnosti zde však vládly místní šlechtické rody. Nejvíce zasáhli do vývoje Švýcarska Habsburkové. Ze strachu před jejich rostoucím vlivem se sešli zástupci místních komunit a domluvili se roku 1291 na založení spolku, který dal vznik konfederaci. Švýcaři v bojích především s Habsburky získali celoevropské renomé a časem si vydobyli nezávislost. Další přelom v historii přinesla náboženská reformace. V období třicetileté války dodávali Švýcaři zbraně a žoldnéře oběma válčícím stranám, což zvýšilo nejen jejich bohatství, ale i postavení v Evropě. 17. a 18.století je přes dílčí vnitřní rozpory obdobím rozvoje. Do poklidného vývoje zasáhne na konci 18.století francouzská okupace. Po porážce Napoleona dochází během 19.století k formování moderního Švýcarska. Je přijata ústava, rozvíjí se demokracie a hospodářství. Díky zachované neutralitě je období světových válek pro Švýcarsko, jako jednu z mála evropských zemí, obdobím relativního klidu a prosperity. Novodobé dějiny ukazují, že přes určitou izolaci Švýcarska v rámci politických uskupení, zaujímá tato alpská země v mezinárodním měřítku významnou pozici.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.