Součást římského impéria

Součást římského impéria V posledních staletích před naším letopočtem, projevovala sílící Říše římská zájem o keltská území. Římský faktor se stal nedílnou součástí života ve švýcarských krajinách za vlády jednoho z triumvirů Julia Caesara, jenž o tyto oblasti rozšířil v roce 58. př.n.l. teritorium římského impéria v rámci takzvaných galských válek. Římané zde záhy zahájili výstavbu svých táborů, které se pak staly základem měst, jež zde také hojně budovali. Tamnějším obyvatelům se dostalo zpřístupnění dosud těžko dosažitelných končin, jelikož se římští okupanti zasloužili o zřízení sítě cest. Centrem provincie Helvetie bylo město Aventicum – dnešní Avenches. Mezi další významná střediska té doby patřila například Basilej nebo asi 30km vzdálená Augusta Raurica, která se dodnes dochovala v podobě historicky hodnotných ruin. Mezi tehdy poměrně rozvinuté a hustě osídlené oblasti musíme také započítat okolí Ženevského jezera. Změny nastaly i v náboženském světě obyvatel švýcarského území, když pod značným vlivem christianizace upouštěli od svých pohanských bohů a za objekt svého uctívání přijímali Krista.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.