Novodobé dějiny

Novodobé dějiny V poválečné době Švýcarsko ještě posílilo svou pozici na poli mezinárodního dění. Jak již historie naznačila, tato země se stávala hegemonem ve finanční a bankovní oblasti, přičemž centrem v tomto smyslu se stal Curych. Co je na dějinách této země velmi podivuhodné, že natolik pokrokový a jedinečný systém švýcarské demokracie, umožnil volební právo občanům ženského pohlaví až v roce 1971. V roce 1979 došlo k zatím poslední změně ve složení kantonů, když se od správní jednotky Bern oddělila část Jura, čímž došlo ke vzniku dalšího kantonu. V referendu v roce 1992 Švýcaři odmítli vstup do Evropské Unie. Na území Švýcarska má evropské sídlo po dobu mnoha desetiletí OSN. Paradoxem je, že se tento stát stal součástí zmíněné celosvětové organizace až v roce 2002 po předchozím několikanásobném záporném vyjádření švýcarského elektorátu v referendech. V roce 2005 se občané vyslovili pro připojení se do schengenského prostoru. Dnes je Švýcarsko státem proslulým svými vývozními artikly jako například hodinkami, či čokoládou, světové jméno má také díky luxusním turistickým destinacím v nádherné přírodě švýcarských Alp, nadále je významným centem bankovnictví a pro mnohé je příkladem fungující demokracie, která se účelně stranní nadnárodních celků a přesto, či právě proto zaujímá ve světe vysoce významnou pozici.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.