Období rozvoje

Období rozvoje Již v době třicetileté války si Švýcarsko pomalu ale jistě určovalo svůj směr, jenž měl vzestupný charakter jak po ekonomické, tak i politické stránce. Avšak rozvoj země jako celku, byl doprovázen četnými vnitrostátními obtížemi. K decentralizaci vlády značnou měrou přispívala velice rozdílná správa jednotlivých kantonů. V některých byly vládnoucím elementem cechy, v jiných šlechta a pouze v případě venkovských kantonů lze hovořit o zatím velmi nedokonalých zárodcích demokracie. Došlo také ke znehodnocení měny, takže v některých kantonech následovala roku 1653 selská povstání. Rebelové byli poraženi, leč nakonec byly určité daňové reformy provedeny. V neposlední řadě v zemi přetrvávaly náboženské spory. I když propuklo několik bitev, tento rozkol nenarušil jednotu státu nijak fatálním způsobem. Ani v 18. století nezačalo Švýcarsko stagnovat a svojí vyspělostí již převyšovalo značně majoritní část evropských zemí. Bohužel interní nepokoje v zemi byly stále častým jevem.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.