Germánská invaze

Germánská invaze V druhé polovině 3. století n.l. začaly na švýcarské území expandovat germánské kmeny a úměrně s úpadkem moci Říše římské zde sílil germánský vliv. Oblast ale nebyla podrobena jedním kmenem, leč rovnou několika, z čehož se do budoucna odvíjelo kulturně-jazykové rozdělení země. V zemi se usadily zejména 2 germánské kmeny – Alemani, kteří obsadili východní teritoria a Burgundové, jenž opanovali západní část země. Podstatně méně rozsáhlé území zabrali západogermánští Langobardi. Zbylou jihovýchodní oblast si dokázali uhájit keltští Rétové, kteří tuto alpskou oblast obývali již mnoho set let. Celý tento invazní proces probíhal poměrně klidně, protože poslední mocnost, jež zde vládla – Západořímská říše, se roku 476 rozpadla, a tak v tomto chaotickém období stěhování národů nebyla žádná větší síla, která by tomu odolávala. Na scéně evropského dění v ranném středověku se objevil velmi progresivní stát – Francká říše, který si v 6. století podrobil tehdejší končiny dnešního Švýcarska. Tento státní útvar dosáhl svého vrcholu za vlády franského krále a římského císaře Karla Velikého na konci 8. a začátku 9. století a považujeme jej za poslední předstupeň pozdější Svaté říše římské. A jelikož bylo švýcarské území součástí Franské říše, i zde zapůsobil pozitivní vliv takzvané Karolinské renesance.V této době křesťanství zažívalo velký rozmach a mocenské postavení církve ve společnosti stále nabývalo na síle. Avšak zároveň s dosažením takového rozkvětu spěla země k neodvratnému rozpadu. A tak došlo v roce 843 na základě Verdunské smlouvy k rozdělení Franské říše mezi 3 dědice trůnu. Při tomto aktu došlo i k rozčlenění Švýcarska, východní část připadla Východofranské říši, kde vládl Ludvík Němec a západní oblast byla anektována Burgundským vévodstvím. V druhé polovině 10. století se stal největší díl území dnešního Švýcarska, který byl doposud elementem Východofranské říše, součástí právě se formujícího útvaru - Svaté říše římské. Avšak moc říše zde nenabývala příliš činné podoby, a tak zde dominovaly především šlechtické rody. Mezi jednotlivými rody vládla velká nevraživost a spory byly na denním pořádku. Tito aristokraté stáli za výstavbou mnohých významných měst, jako například Fribourg, Murten či Bern a v neposlední řadě se z této doby dochovaly velkolepé hrady. Nejmocnějším a nejvlivnějším rodem v 11. a 12. století zde byli Zähringenové, ale působili zde i Habsburkové a vévodové z Kyburku. Roku 1033 byla i burgundská část Švýcarska připojena k římské říši.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Švýcarska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Švýcarska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Švýcarska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.