Dějiny Rakouska


Rakousko dějiny

Od prvního tisíciletí před naším letopočtem se na území dnešního Rakouska usazují kmeny Keltů, které si následně podrobují Římané. Tato severní hranice římské říše sahá až k Dunaji. Jedním z jejich center se stává Vindobona (Vídeň). I přes toto území se pak přeženou germánské kmeny tlačené náporem Hunů.
   Na přelomu 8. a 9. století posiluje zdejší vliv francký král, od r.800 římský císař Karel Veliký. Je zde vytvořeno na francké říši závislé nárazníkové území tzv. Východní marka. V roce 976 přechází do rukou rodu Babenberků, kteří zde vládnou dalších 270 let.
   Po Babenbercích získává území Rakouska český král Přemysl Otakar II., kterého poráží na Moravském poli roku 1278 Rudolf Habsburský a začíná vycházet hvězda Habsburků.
   Habsburky posílí sňatková politika Maxmiliána I., která zajistí, že Habsburkové vládnou polovině Evropy (včetně Čech). Jejich dynastie se pak rozdělí na španělskou a rakouskou větev.
   Jejich země z jihu ohrožují Turci a hodně je zasáhne reformace a následná třicetiletá válka. Rakouské větvi se nepodaří získat ve válce o španělské dědictví pokračování rodu ve Španělsku a sama se potýká s nástupnickou krizí. Marie Terezie si uznání své vlády musí tvrdě vybojovat.
   Další pohromou je pro rakouskou monarchii francouzská revoluce a napoleonské války, které nakonec přeci jen končí pro Rakousko vítězně. Rakousko by po Vídeňském kongresu rádo udrželo předchozí stav, ale Evropou už se šíří revoluční myšlenky. Po první světové válce se mnohonárodnostní monarchie rozpadá a výrazně zmenšené Rakousko se stává republikou.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.