Babenberkové a Přemyslovci

Babenberkové a Přemyslovci
 
Na přelomu 8. a 9. století posiluje zdejší vliv francký král, od r.800 římský císař Karel Veliký. Je zde vytvořeno na francké říši závislé nárazníkové území tzv. Východní marka. V roce 976 přechází do rukou rodu Babenberků, kteří zde vládnou dalších 270 let, nejdříve jako markrabata, později jako vévodové. Jedním z nejvýznamnějších vládců této dynastie byl Leopold III, který založil nedaleko od Vídně významný klášter Klosterneuburg, později byl kanonizován a stal se zemským patronem. V roce 1156 za vlády Jindřicha II-Jasomira bylo markrabství povýšeno římským císařem na vévodství a hlavním městem se stala Vídeň.
              V roce 1246 na bitevním poli zahynul rakouský vévoda Fridrich II.  Tím vymírá rod Babenberků po meči. Moci nad rakouskými zeměmi se v roce 1251 ujal český král Přemysl Otakar II., který využil nabídky místní šlechty.  Aby posílil svůj nárok, vzal si za manželku o mnoho let starší vdovu po Fridrichovi Markétu Babenberskou. Po vítězstvích nad uherským králem Bélou IV. měl Přemysl v držení Rakousko, Štýrsko a později získal ještě Korutany a Kraňsko. Království za jeho vlády zasahalo až k Jadranu. V získaných územích se snažil vládnout citlivě a moudře, ale stejně byl pro místní příliš cizorodý prvek.
              Přemysl Otakar II. získal i přezdívku „král železný a zlatý“. Začal přemýšlet i nad získáním titulu krále římskoněmecké říše. Ovšem pýcha předchází pád. V roce 1273 volili kurfiřti nového krále říše a Přemysl se jim zdál příliš mocný a tudíž nebezpečný. Vybrali proto do té doby málo známého, ale velice schopného a razantního Rudolfa I. Habsburského.
              Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.