Albrecht II. Rakouský

Albrecht II. Rakouský
 
Syn Rudolfa Albrecht musel čelit povstáním v nově získaných rakouských državách, která rychle potlačil. Po smrti svého otce chtěl získat i římskoněmeckou korunu, ale kurfiřti měli jiný názor. Zvolili Adolfa Nasavského, Albrecht se jejich volbě podrobil, odevzdal mu otcovy říšské insignie a vzdal povinný hold. Na oplátku dostal v léno své habsburské državy a rozhodl se počkat.
Habsburkové již po smrti Přemysla Otakara II. začali pošilhávat po Čechách, a proto Rudolf Habsburský sjednal sňatky svých dětí s malými Přemyslovci. Český král Václav II. dostal za manželku Gutu a syn Rudolf Anežku Českou. Český král Václav II. byl tudíž švagrem Albrechta Habsburského, ale do oka si příliš nepadli. Český král měl i jeden kurfiřstský hlas, ale v první volbě svého švagra nepodpořil. Když se pak kurfiřtům znelíbil Adolf Nasavský a rozhodli se zvolit Albrechta, tehdy již i Václav mu dal svůj hlas.
Do dalšího sporu se Albrecht a Václav dostali, když se uvolnil uherský trůn. Václav II. jako syn královny Kunhuty pocházející z Uher, prosadil volbu svého syna Václava III. jako uherského krále. Ovšem faktickou moc v zemi se mu získat nepodařilo. Kdežto Rudolf podpořil svým vojskem volbu Karla Roberta z Anjou proti Přemyslovcům. Ten se opravdu uherským králem stal, i když to také neměl jednoduché.
Přemyslovci se opravdu z Uher stáhli, ale Albrechtovi to nestačilo a pronásledoval je až do Čech. Rozložil své vojsko u Kutné Hory. Pověst praví, že kutnohorští havíři otrávili vodu v potoce protékajícím jeho ležením a vojsko zdecimovali „první chemickou válkou“. Ať je to pravda či ne, Albrecht kvůli nemocem zklamaně odtáhl.
Nakonec Albrecht nezvítězil díky zbraním svých vojáků, ale štěstím osudu. V roce 1305 zemřel na tuberkulózu Václav II. a mladý teprve šestnáctiletý Václav III. přistoupil na „strýčkovy podmínky“, které by jeho otec nepodepsal. Musel Albrechtovi bez boje nechat některá sporná území a za to mu Albrecht dovolil uplatňovat nároky na Polsko. Ovšem když se tam Václav III. vypravil, byl v Olomouci roku 1306 neznámým vrahem zavražděn. I Albrecht II. byl mezi podezřelými, ale historikové poukazují na fakt, že v té době vedl tažení na jiném konci své země a těžko by se mu na dálku dařilo atentát organizovat.
Po smrti Václava III. se Albrechtovi podařilo prosadit na český trůn svého syna Rudolfa. Pro jistotu ho rychle oženil s vdovou po Václavu II. s královnou Eliškou Rejčkou. Rudolf nemusel být špatným králem, zavedl spořivou státní politiku a získal nelichotivou přezdívku „král Kaše“. Kaše ale nejedl ze spořivosti, ale pravděpodobně kvůli dietě. Také k velké smůle Habsburků již za rok umírá na úplavici. Dalšího syna se již na český trůn Albrechtovi nepodařilo prosadit a trůn se uvolnil pro nástup Lucemburků. Habsburkové si na něj musí ještě 200 let počkat. Ale pak už to bude nadlouho.
Celý život měl Albrecht propojený s Čechami a i jeho smrt „zařídil“ synovec s českou krví. Dobré účty dělají dobré přátele. Albrecht „zapomněl“ svému synovci, synu svého bratra Rudolfa a Anežky České vyplatit dědictví po otci. Tomu po čase došla trpělivost a svého strýce zavraždil. Vysloužil si přízvisko Parricida (v překladu otcovrah nebo vrah blízkého příbuzného). Jan asi nebyl nikým nastrčen, protože dožil v chudobě v italském klášteře.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Rakouska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Rakouska, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Rakouska. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.