Slovensko-historie

 


Dějiny Slovenska

Archeologické nálezy odhalují prehistorické počátky slovenských dějin. Významnou informací o dění v 2.století v tomto středoevropském prostoru je nápis vytesaný do trenčínské skály oznamující krátkodobou přítomnost římských legií. Přibližně o 300 let později začínají přicházet Slované. V průběhu dalších století se na území dnešního Slovenska  vystřídala Sámova a Velkomoravská říše. Důležitým přelomem v historii je rok 863, kdy přicházejí věrozvěstové Cyril a Metoděj na Velkou Moravu a přinášejí s sebou křesťanství. V 11.století se v Panonské nížině usazují nově příchozí Maďaři, zakládají uherský stát a slovenské území je nedlouho poté připojeno k Uhrám. Slovensko zůstalo součástí uherského království po dobu přibližně devíti staletí. Střídala se zde období prosperity s obdobími stagnace i úpadku. Na konci 19.století však tlak ze strany Maďarů  byl natolik silný, že Slováci přivítali vznik Československa v roce 1918. Za druhé světové války Slovensko vyhlásilo samostatný stát. V srpnu 1944 proti fašistickému režimu vypuklo národní povstání, které však bylo před příchodem Rudé armády potlačeno. Po válce bylo Československo obnoveno, v roce 1948 dochází ke komunistickému puči a na více než 40 let zde vládne komunistická totalita.   Slováci se průběžně snažili o získáni větší autonomie v rámci státu, což bylo vyslyšeno v roce 1969, kdy došlo k federalizaci země. Daleko silnější snahy o samostatný stát se objevily po tzv.sametové revoluci v roce 1989,  kdy Československo opět nastoupilo demokratickou cestu. 1.1.1993 se stávající stát poklidně rozdělil na dvě samostatné republiky – Česko a Slovensko. Novodobé Slovensko prochází řadou více či méně úspěšných reforem, zapojilo do EU a NATO.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Slovenska, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy na Slovensko, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy na Slovensko. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.