Maroko


Dějiny Maroka

Před několika tisíci lety došlo v severní Africe ke změně klimatu, takže lidé začali opouštět vysychající vnitrozemí a přesouvat se k severu. Starověké dějiny země začínají příchodem Féničanů a později Kartaginců. Místní království Mauretánie navázalo obchodní styky s Římem, který je však v průběhu 1.století obsadil a založil zde jednu ze svých provincií. Po nepříliš významném intermezzu s nadvládou Byzance přichází Arabové, kteří se snaží šířit islám mezi místními Berbery. Berbeři dlouho odolávají, zemi se podařilo sjednotit ve jménu islámu až na konci 8.století potomkem Muhammadovy dcery Fatimy Idrissem. Během středověku se v Maroku vystřídaly tři berberské dynastie. Díky vyhnání Židů a muslimů z Iberského poloostrova a vítězným bojům proti Osmanům a Portugalcům dochází k posílení říše. V druhé polovině 17.století se ujímá moci dynastie Alaouitů, jejichž potomci v Maroku vládnou dodnes. Jedním z nejvýznamnějších panovníků rodu a zároveň celé historie Maroka byl sultán Moulay Ismail. V 19.století začínají do země pronikat evropské mocnosti a vliv Evropy neustále roste. Maroko se stává protektorátem Francie. Po druhé světové válce se vyostřuje napětí ve společnosti mezi Francouzi a místními obyvateli. Sultán Muhammad se aktivně zapojuje do protikoloniálního boje a i díky jeho přínosu je v roce 1956 potvrzena nezávislost Maroka.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maroka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maroka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maroka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.