Vliv Evropy

Vliv Evropy Ve druhé polovině 19.století začínají do Maroka pronikat evropské mocnosti, především Francie, Španělsko a Anglie, se svými hospodářskými aktivitami a pro Maroko nevýhodnými smlouvami. Roku 1907 jako odpověď na vzpouru francouzská vojska okupovala Casablancu a Španělé obsadili pohoří Rif. Roku 1911 požádal sultán Moulay el Hafid Francii o pomoc proti vzbouřencům a následujícího roku podepsal smlouvu o Protektorátu, podle které připadl sever Španělsku a zbytek země Francii, přístav Tanger se stal mezinárodním neutrálním pásmem. Hlavním městem Maroka je od počátků Protektorátu město Rabat. Prvním francouzským vyslancem v Maroku se stal generál Lyautey, který se během svého působení snažil o pozvednutí hospodářství země. Postavení Francouzů v zemi nebylo snadné, měli své odpůrce ve všech vrstvách společnosti po celé zemi, často docházelo k povstáním v různých oblastech Maroka.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maroka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maroka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maroka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.