Starověké dějiny

Starověké dějiny Nejstarší doklady o osídlení území dnešního Maroka pocházejí z doby kamenné. Lidé se tehdy živili sběrem a lovem, obývali jak pobřeží tak i vnitrozemí. Sahara v té době nebyla pouští, ale savanou s řekami, jezery, bujnou vegetací a stády zvěře. Před sedmi až pěti tisíci lety došlo na Sahaře ke změně klimatu a lidé, kteří v té době již přecházeli k usedlému způsobu života, se postupně přesouvali k severu. Za původní obyvatele Maroka jsou považováni Berbeři, kteří dodnes tvoří většinu místního obyvatelstva. Po celou dobu historie, ať už byl pánem země kdokoli, žili svým vlastním životem, obývali a stále obývají jak úrodná údolí, tak nehostinné hory i poušť. Západní marocké pobřeží zajímalo již staré Féničany, kteří sem poprvé pronikli ve 12. století před naším letopočtem a zabývali se především obchodem. Nejvýznamnější památkou tohoto období jsou pozůstatky města Lixus ve vádí Loukos na severozápadě, stopy fénického osídlení jsou patrné i v blízkosti dnešních měst Essaouira nebo Rabat. Kolem roku 500 před naším letopočtem se zde objevili Kartaginci, zakládali další centra na pobřeží, ale jejich vliv pronikl i do vnitrozemí. Příkladem je dnešní nejvýznamnější marocká antická památka Volubilis. Koncem 4. století před naším letopočtem byla země poprvé sjednocena v království Mauretánie. Mezi Mauretánií a Kartaginci byly velmi úzké vztahy nejen obchodní, ale Kartaginci život ovlivnili též po stránce hospodářské, politické i kulturní. Jejich počet v oblasti se značně zvýšil v průběhu Punských válek, kdy sem odcházeli ze svých domovů. Po pádu Kartága Mauretánie navázala vztahy s Římem. Nejvíce se rozvinuly v době panování Juby II., který vládl téměř půl století od roku 25 před naším letopočtem do roku 23 našeho letopočtu. Za císaře Caliguly v první polovině prvního století našeho letopočtu Římané obsadili Mauretánii a rozdělili ji na dvě části. Na území dnešního Maroka založili provincii Mauretania Tingitane s hlavním městem Tingis (dnešní Tanger), sídlem místodržícího. Dalším významným městem bylo Volubilis a Sala (dnešní Rabat). V té době byly také založeny přístavy Ceuta a Rusaddir (Melilla). Ve 3. století se ve městech začíná šířit křesťanství, latinský jazyk i kultura se udržely i po pádu říše Západořímské, až do vpádu Arabů. Ve druhém století se objevují v Maroku první velbloudi, kteří postupně v zemi zdomácněli a stali se nepostradatelnými pro Berbery pohybující se v poušti. Ve čtvrtém století naopak vymizeli afričtí sloni.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Maroka, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Maroka, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Maroka. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.