Německo


Dějiny Německa

Nejstarší dějiny Německa souvisí s přítomností neandrtálského člověka. Od 1.tisíciletí př.n.l.sem začínají pronikat germánské kmeny. Na přelomu letopočtu si Říše římská přisvojuje jižní polovinu dnešního území Německa. Později je Německo centrem Francké říše, která má být důstojnou nástupkyní římského impéria. Po rozpadu Francké říše Karla Velikého v období raného středověku se začínají formovat nové státní útvary, na německém teritoriu vzniká Svatá říše římská, která se postupně stává hegemonem střední Evropy. Moc formálně volených římských králů roste a časem se dostávají do sporu s papeži. Tomuto konfliktu, který ovlivňuje dění v Evropě po dobu mnoha desetiletí, se říká boj o investituru. Ve 14. století se objevují ve funkci římských panovníků nám dobře známí Lucemburkové. Ti jsou přibližně po 100 letech vystřídání Habsburky, kteří si titul římských panovníků ponechají  až do zániku Svaté říše římské na začátku 19.století. Do té doby se musí vyrovnávat nejenom s tureckým ohrožením na jižních hranicích říše, ale také s vnitřní nejednotou v zemi, která je způsobena náboženskou reformací. Třicetiletá válka v letech 1618-1648 je vyústěním reformace, která se rozšířila po celé Evropě a rozdělila ji na dva nesmiřitelné tábory. Na začátku 18.století se objevuje nový problém, otázka následnictví. Císař Karel VI. nemá žádného syna, jen dcery, takže vydává tzv. Pragmatickou sankci, aby pojistil Marii Terezii trůn. Marie Terezie si nakonec musí své panovnické právo obhájit i v boji. Jejím největším soupeřem je Fridrich II. z rodu Hohenzollernů, pruský král. Fridrichovými vítězstvími začíná vzestup Pruska, který vyvrcholí při vyhlášení Německého císařství v roce 1871, jehož iniciátorem je právě Prusko. Ještě předtím je však celá Evropa zatažena do napoleonských válek. Napoleon ruší po mnoho staletí existující Svatou říši římskou a částečně ji nahrazuje tzv.Rýnským spolekem. Německo prohrává 1.světovou válku.  Poválečné sankce vůči němu jsou natolik tvrdé, že to výrazně ovlivňuje poválečný vývoj, jež je spojen s nástupem fašismu. V oslabeném Německu se poměrně lehce dostává k moci Adolf Hitler, který v roce 1939 rozpoutá 2.světovou válku. Poválečný vývoj směřuje k rozdělení Německa na dvě části. Teprve změna politických poměrů na začátku 90.let dovoluje opětovné sjednocení Německa.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.