Poválečný vývoj

Poválečný vývoj Po porážce Německa bylo jeho území rozděleno na 4 okupační zóny (americkou, britskou, francouzskou a ruskou). Postupimská konference vytyčila východní hranice Německa na řekách Odře a Nise, na západě přišlo Německo opět o Alsasko a Lotrinsko. Hlavní nacističtí zločinci byli postaveni před válečný tribunál v Norimberku, řada z nich byla odsouzena k smrti. V roce 1946 se spojila americká a britská okupační zóna, v roce 1948 se k nim přidala francouzská zóna. V září 1949 došlo k roztržení Německa, kdy na území ruské okupační zóny byla vyhlášena Německá demokratická republika poté, co předtím na zbytku území vznikla Spolková republika Německo. Zvláštní postavení měl Západní Berlín. SRN s hlavním městem Bonnem velmi rychle obnovila a zmodernizovala válkou zničené hospodářství díky zapojení se do tzv.Marschallova plánu. 1952 dosáhla uznání od západních mocností a podílela se na ustavení předchůdce EU Evropského společenství uhlí a oceli. V roce 1955 byla jedním ze zakládajících členů NATO. 1972 se v Mnichově konaly letní olympijské hry. NDR spadala do sféry vlivu Sovětského Svazu a budovala socialismus. Od roku 1950 byla členem RVHP, od 1955 Varšavské smlouvy. Na počátku 60.let východní Německo muselo čelit problému s emigrací přes hlavní město Berlín, jež bylo rozděleno na dvě části (východní a západní). Během 10 let uteklo do Západního Berlína 3 miliony obyvatel socialistického NDR. Vedení státu se v roce 1961 rozhodlo urychleně uzavřít hranice Berlína neproniknutelnou zdí, která se na skoro 30 let stala symbolem rozdělení Německa.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.