Reformace

Reformace

V roce 1517 augustiniánský mnich Martin Luther přibil na dveře kostela ve Wittenberku 95 tezí, ve kterých se kriticky vyjádřil k fungování církve, především k prodávání opustků, podobně jak činil Jan Hus před více než 100 lety. Tímto datem se označuje začátek náboženské reformace v Německu. Zbytek 16.století je pak stoletím náboženských válek v celé Evropě mezi katolíky a protestanty. Jisté uklidnění situace v Německu však přinesl tzv. Augsburský mír v roce 1555, kdy byla protestantská náboženství uznána a byl přijat princip „koho vláda, toho víra“, to znamená, že na území říše ztratil císař nadvládu nad náboženskými záležitostmi ve prospěch místních vládců. Střední a severní Německo bylo v této době převážně protestantské, jih a západ zůstával nadále spíše katolický.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.