Vzestup Pruska

Vzestup Pruska

V dalším období ekonomická i mocenská pozice Pruska díky politice ministerského předsedy Otto von Bismarcka neustále rostla a je charakterizováno snahou Pruska o sjednocení Německa. Prvním krokem k tomuto cíli bylo zavedení celní unie, jíž se účastnila většina německých států včetně Pruska ale bez Rakouska. Uvnitř spolku neustále narůstaly rozpory mezi Pruskem a Rakouskem, které vyvrcholily v prusko-rakouské válce v roce 1866. Rakousko bylo poraženo a vyloučeno z Německého spolku. Ten se o rok později rozpadl, protože Prusko vytvořilo nejprve Severoněmecký spolek a po vítězné prusko-francouzské válce v letech 1870-1871 bylo ve Versailles u Paříže 18.1.1871 vyhlášeno Německé císařství, v němž mělo hrát Prusko rozhodující roli. Prvním německým císařem byl korunován Vilém I. (1871-1888) Říše, jež se mohutným tempem hospodářsky rozvíjela, se skládala ze 4 království, dalších 18 menších monarchií, 3 svobodných měst a 1 tzv.říšské země (Alsasko-Lotrinsko). Zahraniční politika Německa koncem 19.století byla přes Bismarckovy výhrady zaměřena na získání kolonií v Africe a Oceánii a na proniknutí na Blízký východ. Snaha o získání vlivu vyvrcholila rozpoutáním 1.světové války 3.8.1914. Po boku Německa bojovalo Rakousko-Uhersko, Bulharsko a Osmanská říše proti Francii, Velké Británii, Rusku, Itálii.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.