Napoleonské války

Napoleonské války

Během napoleonských válek se část Německa přidala na Napoleonovu stranu – Bavorsko, Bádensko, Wurtenbersko, Hessensko. V letech 1803-1806 Napoleon zrušil většinu malých světských i církevních říšských knížectví. Už roku 1804 císař František II. přijal pro jistotu titul rakouského císaře, čímž vlastně rezignoval na titul císaře Svaté říše římské národa německého, která přestala v roce 1806 oficiálně existovat. Ve stejném roce vytvořil Napoleon na území Německa tzv. Rýnský spolek. Prusko bylo díky porážce od Francie též oslabeno a muselo se vzdát přibližně třetiny svého území. Naopak byly povýšeny a rozšířeny některé státy, které byly buď přímo na Napoleonově straně nebo vstoupily do Rýnského spolku (např.Bavorské, Vestfálské, Saské království). Po porážce Napoleona a následném Vídeňském kongresu v letech 1814 -15 se situace zcela změnila a poměry se vrátily do značné míry k těm, které panovaly před Napoleonem. Místo Svaté říše římské byl ustaven Německý spolek, který ovšem zachoval roztříštěnost Německa. Členy spolku bylo i Rakousko a Prusko.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Německa, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Německa, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Německa. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.