Dějiny Itálie


Itálie dějiny

Dějiny Itálie jsou velmi rozmanité a zajímavé. V dobách antiky odtud Řím ovládal obrovskou říši, od dob středověku až do dneška zde sídlí ve svém ministátečku hlava katolické církve papež, zde se zrodila renesance.
            Prvním významným národem na území Itálie byl národ Etrusků, o jejichž původu dodnes nepanuje jednoznačný názor. Mnoho z jejich organizace i ostatních stránek života převzali Římané. Zajímavé bylo jejich věštění z vnitřností zvířat, pozoruhodný byl jejich kult mrtvých, rozvoj obchodu i administrativa.
            Důležitým uváděným datem je rok 753 př.n.l., kdy Romulus a Remus zakládají Řím. Následuje jeho rychlý vzestup, který vedl k ovládnutí nejprve celé Itálie a pozdější pronikání do celého Středomoří. A to se všem nelíbilo, a proto následuje období punských válek s Kartágem o nadvládu nad Středozemním mořem.
            Řím byl zpočátku královstvím (vládli etruští králové), ale později se mění v republiku. Od druhého století před naším letopočtem dochází ke krizi římské republiky a po vládě Caesara, která je již samovládou, nastupuje císařství. Nejprve vládne Julsko-claudiovská dynastie od Octaviána Augusta po Nera, později dynastie Flaviovců, adoptivní císaři a vojenští císaři. Řím dosahuje obrovského územního rozsahu, když si podrobuje jednu zemi za druhou.
            Vláda nad tak obrovskou říší se stává neudržitelnou. Nejdříve začíná pokus rozdělení vlády na tetrarchii, poté dochází k rozdělení říše na východní a západní část. Nájezdy germánských kmenů ukončí Západořímskou říši a nastupuje období středověku, kdy Itálie je rozdělena na různé městské státy, papežský stát a území ovládaná cizinci. Její rozdělení trvá až do 19. století.
            Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.