Začátek středověku

Začátek středověku
 
            V 6.-8. století v severní Itálii vzniká říše Langobardská. V Římě se papežství rozvinulo v rozhodující politickou sílu. Langobardská expansivní politika začala ohrožovat papeže a papež Štěpán poprosil o pomoc franckého krále Pipina III. Krátkého, prvního franckého krále z dynastie Karlovců.
            V roce 754 byla mezi franckým králem a papežem sepsána smlouva, ve které Pipin III. zaručil navrácení a vlastnictví pozemků, které Langobardi obsadili a papež pomazal Pipina na krále, což dynastii Karlovců dodalo legitimity. (Karlovci totiž byli původně majordomové předchozí dynastie Merovejců). Dále papež propůjčil franckým králům titul ochránců Říma.
            Roku 774 dobývá syn Pipina Karel Veliký Langobardskou říši. Roku 800 ho papež Lev III. korunoval podle antického vzoru na císaře. Poprvé od pádu římského impéria byla křesťanská Evropa sjednocena a zrodila se myšlenka Svaté říše římské. Říše zaujímala území dnešní Francie, Beneluxu, Německa, severní Itálie. Neohrožovala ji ani Byzantská říše  ani Arabové ve Španělsku.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.