Dioklecián a tetrarchie

Dioklecián a tetrarchie
            Roku 284 n.l. nastupuje císař Dioklecián a na čas stabilizuje říši. Pro lepší správu ohromné říše zavádí tetrarchii – vládu 4 panovníků. 2 měli mít titul Augusta a 2 byli adoptovaní Caesarové, kteří je měli později nahradit. Nebyla tím však zpochybněna jednota říše. I když se snažil tetrarchy propojit sňatky a adopcemi, stejně to byla příliš utopická myšlenka. Dioklecián stanovil maximální ceny a provedl daňovou reformu. Postupný úpadek říše už nezastavil.
            Dioklecián se snažil sjednotit říši i po náboženské stránce. Rokem 303 začíná systematické pronásledování křesťanů. Křesťané byli zbaveni římského občanství, otroci-křesťané nesměli být propouštěni na svobodu. Persekuce vyvrcholily roku 304, kdy křesťané měli výběr mezi státním kultem nebo smrtí.
            Měl i několik nesporných úspěchů vojensko-politických. Podařilo se mu uchránit rýnskou hranici proti Frankům a Alamanům, upevnil postavení proti Peršanům a odrazil vpád arabských kmenů do Sýrie.
            Roku 305 se po těžké nemoci vzdal vlády a uchýlil se do Dalmácie, kde dožil ve svém nádherném paláci ve Splitu.
             Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.