Císař Claudius

Císař Claudius
 
            Císař Claudius se ocitl na trůně spíše omylem, ale nestal se pouze bezmocnou figurkou. Claudius byl synem Drusa (Tiberiova bratra) a bratr Germanica, takže byl Caligulovým strýcem. V mládí byl pro své tělesné postižení a koktavost středem posměchu a možná i díky tomu přežil všechny úklady císařského dvora, kde byl považován za neškodného. Po Caligulově vraždě neměli praetoriáni jasnou představu, koho dát do čela státu a Claudius byl poblíž. Byl udusán pokus o znovunastolení republiky a nový císař se ujal vlády.
            Ač postižený různými tělesnými neduhy, byl císař Claudius vysoce vzdělaný muž. Zabýval se studiem historie a i sám napsal zdařilé mnohasvazkové dílo o Etruscích. Toto dílo svědčilo o vysoké inteligenci i schopnostech logického uvažování. Claudius také přežil už 3 císaře, takže politiku mohl studovat zblízka. Pochopil, že nejmocnějším spojencem je císaři armáda a podle toho postupoval.
            V zahraniční politice se nejvíce zapsal do dějin dobytím Británie roku 43 n.l. Účastnil se i osobně závěrečných bojů a po návratu do Říma slavil okázalý triumf. Za jeho vlády také byla připojena Mauretánie k provincii Afrika a rovněž pacifikoval Thrákii na Balkáně.
            Svojí vnitřní politikou zajistil Římu politickou a ekonomickou stabilitu. Nechal budovat nové silnice i nový akvadukt. Rozšířil přístav v Ostii a vybudoval zde velký maják. Jako mecenáš divadelních her i gladiátorských zápasů si získal srdce lidu. Svojí politikou se staral o rozvoj obchodu a celkově upřednostňoval zájmy státu nad svými vlastními. Bavilo ho předsedat soudům a vrátil soudnictví vážnost, čímž snížil kriminalitu v Římě. Úplným beránkem však nebyl, své nepřátele tvrdě odstraňoval jako jeho předchůdci i následovníci.

            Jeho rodinný život nebyl zrovna nejjednodušší. Jeho první žena Messalina ho podváděla i proti němu osnovala spiknutí. Ovšem s druhou ženou si příliš nepolepšil. Vzal si svoji mladou neteř Agrippinu mladší, která již z prvního manželství měla syna Nera. Agrippina měla velkou moc už za Claudiovy vlády. Claudia přinutila svého syna Nera adoptovat a jmenovat ho následníkem na účet Claudiova vlastního syna Britannika.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.