Dynastie Flaviovců

Dynastie Flaviovců
 
            V roce 68 n.l. vymírá sebevraždou císaře Nerona Julsko-claudiovská dynastie. Servius Galba je provolán císařem.
            Poté v roce 69 čtyři místodržitelé provincií se chtějí stát císaři a rozpoutají občanskou válku. Z této občanské války vychází vítězně Vespasianus a zakládá dynastii Flaviovců. Vespasián začíná budovat Koloseum. Tento císař měl údajně i smysl pro humor, na smrtelném loži pronesl: „Běda, stávám se Bohem“.
            Ještě za vlády Vespasiána jeho syn vojevůdce Titus dobývá Jeruzalém, který před třemi lety povstal proti římské nadvládě. Římané překonali dvoje opevnění. Nakonec se všichni obránci shromáždili v chrámu, který 10.září vzplanul plamenem téhož dne a měsíce, kdy byl zapálen babylónským králem Nabukadnezarem roku 587 př.n.l. Podle všeobecné víry v tom byla vůle Boží. Na památku vítězství byl v Římě vztyčen Titův oblouk.
            Roku 79 n.l. nastupuje po Vespasiánovi Titus. Proslul jako mírný císař, dokončuje Koloseum, buduje veřejné lázně. Pomáhá obyvatelům Pompejí po strašné katastrofě – výbuchu Vesuvu. Vládl pouze dva roky, ale byl velmi oblíben. Po něm nastupuje jeho zlý bratr Domitianus, který nastolil krutou samovládu. Vojenské úspěchy slavil v Británii a Germánii a tím připravil podmínky pro pozdější Trajánovu expanzi.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.