Caesar

Caesar
            Gauis Julius Caesar byl především výborný politik, ačkoliv on sám se považoval za vojevůdce. Nahradil v Římě vládu republiky samovládou a připravil půdu pro vznik císařství. Na jeho obranu lze říci, že u něj nebyla samovláda cílem, ale prostředkem k dosažení cílů.
            Caesar se narodil v roce 100 př.n.l. v patricijské rodině a již od mládí se zajímal o politiku. V neklidných dobách krize (bojích Maria a Sully) se rozhodl raději opustit Řím a nastoupil vojenskou službu v Malé Asii. Cestou na Rhodos, kde chtěl studovat řečnictví, ho zajali piráti. Caesar sehnal peníze na své vykoupení, ale přísahal, že se pomstí. Na svobodě sehnal malou námořní armádu, piráty zajal a popravil.
            Po návratu do Říma začal stoupat na politickém žebříčku. Roku 61. př.n.l. již velel vojsku v Hispánii, kde potlačoval povstání Keltiberů. roku 59 př.n.l. založil 1.triumvirát spolu s Pompeiem a Crassem. Šlo vlastně o tajné rozdělení moci mezi nejmocnější muže Říma. Vojevůdce Pompeius ovládal Řím, Crassus (vítěz nad Spartakem a nejbohatší muž v Římě) vládl východu říše, Caesar v Galii. Roku 58 -51 př.n.l.  vedl rozsáhlé operace na území dnešní Francie, Holandska, Belgie, Švýcarska a podstatně rozšířil území ovládané Římem. V r. 56 př.n.l. dokonce překročil kanál La Manche. Nejednotné Galské kmeny proti dobře organizované armádě neměly šanci. Jediné významné povstání vedl král Arvenů Vencingetorix, ale byl poražen.
            Mezitím v Římě se Pompeius začal obávat Caesarovy narůstající moci. Senát přesvědčil, aby Caesar byl zbaven své velitelské funkce roku 49 př.n.l.. Ten odmítl a vytáhl se svými legiemi směrem na Řím. Chvíli se zastavil u řeky Rubikon, pak ji překročil a řekl: "Kostky jsou vrženy", což znamenalo, že už není návratu. Kdo překročil řeku Rubikon s vojskem, jakoby vyhlásil válku. Pompeius se svými přívrženci spěchal z Říma tak rychle, že zde nechal plnou státní pokladnu. Toho využil Caesar k tomu, že si dary a nákupem obilí naklonil římský lid. Místo, co by pronásledoval svého protivníka na východ, rozhodl se bojovat proti Pompeiovým hispánským legiiím. Rychle je porazil, ale na poražených se nijak nemstil, čímž si jejich rodiny v Římě získal na svou stranu. Pompeuis nakonec prchl do Egypta, kde ho horliví Egypťané mladého krále Ptolemaia zavraždili v domnění, že si tím nakloní Caesara.
            Ten ovšem žádnou radost neprojevil, v Egyptě svedl krátkou lokální válku a Egypt de facto připojil k Římu. Na trůn dosadil místo Ptolemaia jeho sestru Kleopatru. S Kleopatrou měl Caesar milostný románek a narodil se jim syn Caesarion. Byla to láska? Caesar byl v té době již postarší, plešatý a klepy mluvily i o bisexualitě. Ale byl inteligentní a energický, což mohlo ambiciózní mladé královně imponovat. Po návratu do Říma mu bylo vyčítáno, že z Egypta neudělal klasickou provincii. Caesar jako výborný politický tah pozval Kleopatru do Říma. Kleopatra přijela a pokorně se sklonila před Caesarem jako svým pánem a město přijalo její hold. Pro Řím byly důležité pravidelné a nekomplikované dodávky obilí z Egypta.
            Caesar provedl opatření, aby se stal doživotním vládcem Říma a senát přeměnil v poslušný nástroj své politiky. Ale myslel i na nejširší vrstvy. Odměnil se armádě penězi i příděly půdy v provinciích. Pro římskou chudinu dovážel obilí za státní útraty. Všem obyvatelům Apeninského poloostrova přiznal římské občanství, zavedl opatření na zvýšení bezpečnosti (tvrdé postihy za trestnou činnost).

            Měl ještě mnoho myšlenek (např. vybudování knihoven a zpřístupnění vzdělání všem vrstvám), ale nestihl je realizovat. Bohaté aristokracii se jeho reformy nelíbily a členové senátu vedeni Cassiem a Bruttem začali organizovat spiknutí, které omlouvali záminkou navrácení republiky. Tak byl dne 15.3.44 př.n.l. na Caesara spáchán atentát.

Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.