Etruskové

Etruskové
 
            Od 9 a 8.st.př.n.l. se výrazně prosazují Etruskové. Na jejich původ existuje několik teorií, jedna říká, že přišli pravděpodobně z Malé Asie z Lýdie přes Středozemní moře. Na poloostrově pak splynuli s obyvateli kultury villanova. Druhá teorie myslí, že se jedná o autochtonní národ, který se vyvinul z kultury villanova. Podle třetí teorie přišli Etruskové přes Alpy.
Etruskové pronikli do Toskánska (kterému dali i název – Římané jim říkali Etrusci nebo Tusci a odtud vznikla Toscana), Kampánie a Pádské nížiny. Jejich říše se rozprostírala mezi řekami Arno a Tiber a sahala k Tyrhénskému moři. I název moře je odvozen od tohoto národa, protože Řekové jim říkali Tyrrhenové podle lýdského královského syna Tyrrhena, který z důvodu hladomoru vedl část obyvatel do Itálie.
Zakládají spolek 12 měst podle iónského vzoru. Nikdy nevytvořili jednotný stát, pouze společný obranný spolek. Patřila sem např. města Populonia, Roselle, Vetulonia, Arezzo, Chiusi, Cortona, Voltera. Hlavní středisko bylo ve Volsiniích.
 Etruskové rozvinuli živý obchod se střední a severní Evropou. Na jihu je brzdili Řekové, kteří s nimi často bojovali. Byli i zdatní mořeplavci. Spolu s Kartágem zvítězili roku 540 př.n.l. nad Řeky před Korsikou.
Měli svérázný kult mrtvých, zajímavé bylo jejich věštění (z vnitřností zabitých zvířat). Budovali mohutné hrobky, které byly jako domy a spojovala je síť ulic a byly určené pro několik generací rodu.. Mrtvé  patřičně vybavovali na posmrtný život, což dokázaly archeologické nálezy.
V roce 474 př.n.l. prohráli se Syrakusami a začíná jejich postupný úpadek. Nejdříve ztrácí vliv na moři a později i na pevnině. Zpočátku po založení Říma vládli zde legendární etruští králové (bývá jich uváděno 7), později se Řím vymanil z nadvlády a naopak od 4.st.př.n.l. začíná etruská města ovládat. Roku 265 př.n.l. dobývají město Volsinie (dnešní Bolsena) u Lago di Bolsena.
Jejich kulturu umění i administrativu později přebírají Římané. I přes své politické vítězství se Římané od Etrusků mnoho přiučili – přebrali dovednosti z oblasti inženýrské i architektonické, přejali číselný systém, divadlo i gladiátorské zápasy.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.