Pád západořímské říše

Pád západořímské říše
 
            Již roku 395 po smrti císaře Theodosia I. Velikého byla římská říše rozdělena mezi jeho dva syny. Honorius dostal západ, Arcadius východ. Rozdělení mělo zlepšit obranu říše proti rozpínajícím se Germánům. Ovšem nájezdům Germánů a Hunů se nezabránilo – viz. minulá kapitola.
            Roku 476 sesadil Odoaker posledního císaře Romula Augustula. Romulus Augustulus nedopadl úplně špatně, dožil v klidu v ústraní a ještě pobíral rentu. Cílem Odoakera nebylo vytvořit v Itálii germánskou říši, ale stát se západořímským místodržícím východořímského císaře. Východořímský císař jeho myšlenku asi úplně nepochopil a poštval proti němu Ostrogóty. Nejdříve byl mezi germánskými vojevůdci sjednán kompromis, ale pak Theoderich I. Veliký Odoakera odstranil.
            Theoderich založil vlastní království, i když uznával svrchovanost východořímské říše. Sňatkovou politikou se snažil sblížit se s ostatními germánskými kmeny. Plán mu překazila časná smrt jeho zeťů. Ovšem v náboženství probíhal rozkol mezi ariánskými Ostrogóty a katolickými Římany. Dokonce vzájemné sňatky byly zakázány. Díky tomu, že Theoderich prožil mládí v Konstantinopoli, dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Na jeho dvoře v Ravenně také pak působili četní pozdní antičtí myslitelé. Nejvýznamnější byl státník a filosof Boëthius. Byl autorem spisů o matematice, logice a teorii hudby. Za údajné spiknutí byl popraven.
             První germánská říše na území Itálie přinesla 30 let míru, ale nepřežila dlouho svého zakladatele. V polovině 6. století ji dobyl byzantský císař Justinián.
Přejete-li si poznat památky na bohaté dějiny Itálie, neváhejte se vydat na poznávací zájezdy do Itálie, které zajišťuje cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o., specialista na zájezdy do Itálie. Cestovní kancelář Mayer&Crocus s.r.o. působí na našem trhu již 24 let a pořádá poznávací zájezdy do celého světa a to jak autobusové zájezdy po Evropě tak letecké zájezdy do vzdálených zemí.